Ladda bilen med egenproducerad el

Smart och enkelt

Laddstation för elbilar i Mora 

Grön teknik avdrag

Vi installerar laddstationer/laddstolpar till elfordon.

Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material. Detta dras av direkt på fakturan.

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år.

Mer information om Grön teknik hos skatteverket finner du på nedanstående länk:

Grön teknik – Privat | Skatteverket